Fonepay “झट्ट ट्रान्स्फर, चट्ट कार 2.0”

This time, it’s iPhone 13 mini, that too daily and a brand-new car as a bumper prize. Yes, fonepay “झट्ट ट्रान्स्फर चट्ट कार 2.0” is back with a bang!

Continue Reading

Fonepay presents, “Offer मा iPhone को Offer”

Fonepay ले  लेयर आएको छ iPhone 12 जितने सजिलो उपाय !! सहभाग्यी हुनको लागि Fonepay Offer App आजै download गरी Log in गर्नुहोस् |

Continue Reading