सरकारी राजस्व भुक्तानी

डिजिटल बन्दै छ देश, नयाँ सोचलाई आत्मसात गरौ। अब सरकारी राजस् भुक्तानीको लागि आफ्नो बैंकको मोबाईल बैंकिंग एपमा गई फोनप नेटवोर्क मार्फत सजिलै राजस्व भुक्तानी गरौ ।

सजिलो

आफ्नो बैंकको मोबाईल बैंकिंग एप खोल्नुहोस् र Fonepay नेटवर्क मार्फत सजिलै राजस्व भुक्तानी गर्नुहोस, बिना अन्य छुट्टै एप।

छिटो

बैंकमा जाने समय देखि लिएर काउन्टरमा बस्नु पर्ने लामो लाइनको समय बचत गरी आफ्नो बैंक खाताबाट सिधै राजस्व भुक्तानी गर्नहोस्।

सुरक्षित

नगद बिनाको कारोबार गरी आफूलाई भिडभाडबाट र संक्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित राख्नुहोस् र साथै डिजिटल नेपाल बनाउन योगदान पुर्याउनुहोस्।

भुक्तानी कसरी गर्ने ?

आफ्नो बैंकको मोबाईल बैंकिंग एप खोल्नुहोस् ।

लग इन पेज रहेको Merchant Payments मा थिच्नुहोस्।

Government Revenue Payments मा थिच्नुहोस् ।

आफ्नो विवरणहरू सजिलै भरेर भुक्तानी गर्नुहोस।

अन्य जानकारी तथा सम्पर्कको लागि

टोल फ्री नं.:
Viber Support No.: